8.6.2021

שואה ותעופה - חלק א', פרק 5 - פרידריך ניטשה פילוסוף המעוף


לאחר מלחמת העולם הראשונה חוותה גרמניה המובסת תחושת נפילה מהפיסגה לתהום. פחד הנפילה הפך לנחלת ההמון. פחד הנפילה הוא אחד החזקים והראשוניים באדם משחר האנושות. חרדת הנפילה קבועה באדם דרך מציאות פסיכולוגית בלתי ניתנת להכחשה ויוצרת רושם נפשי שמותיר עקבות בל יימחו. אך מטאפורות הנוגעות לנפילה הן מעטות הרבה יותר מאשר מטאפורות הנסיקה. הנפילה היא נושא מוגבל. הנפילה הדמיונית הופכת מהר מאד לבחילה, חולשה וחולי.

הפילוסוף הרישמי של התנועה הנאצית היה פרידריך ניטשה. אצל ניטשה המשורר מסביר את הוגה הדעות. הוא אב הטיפוס של המשורר האנכי, המשורר הנוסק לפסגות. ניטשה מייצג באופן מובהק את תסביך הגבהים. כל מה שנע באוויר צפוי לקבל את חותמו. זאת העדפה מתמשכת כלפי כל מה שעולה. הוא השקיע את כל מאודו בהפיכת היקום הארצי לאוירי. בולטים ביצירתו ובפרט ב''כה אמר זרתוסתרה'', הנושאים הבאים: האויר כחירות, הנפילה הדמיונית הפסיכולוגית, המשחק הדיאלקטי בין ורטיגו לניצחון, האומץ לחיות בגבהים, האנכיות לעומת כוח המשיכה, הקור והאש הקרה והערך המבריא של ההזדקפות, צמיחה לגובה ונשיאת הראש.

במרכז הפילוסופיה של ניטשה עומד רעיון הדיאלקטיקה בין הגבוה והנמוך. התנועה האנכית קורעת את האדם מפנים ובדרך זאת מציבה גם את העליון וגם את התחתון בתוכו. הסופרמן חייב לחוות מתח פנימי זה. זה המקור לתחושת התנשאות שניטשה מעודד. הסופרמן מוצא את דרכו לגדולה על ידי איחוד הפסגות והתהומות.

מסקנתו המרכזית של ניטשה היא: לרצות ולעוף הם היינו הך. התוצאה הסופית של כמיהה זאת היא דו-משמעיות מוסרית. המשפט המסכם את רעיונות ניטשה הוא: ''העליון הוא שמנצח''.

כל מישנה פילוסופית היא ניסיון להבין ולפתור את בעיות השעה. בתקופה בה פעל ניטשה חרצו הכדורים הפורחים נתיבים חדשים בשמי אירופה, הגדירו מחדש את גבולות ומגבלות האדם ויצרו מהפכה בתפישת עולמו. מקריאה מעמיקה של תיאורי ''מות האל'' אצל ניטשה עולה בבירור הסיבה לגישתו המקורית: האדם הרג את האל כיוון שהמריא למחוזותיו בשחקים ותפש את מקומו. כבלי הארץ הותרו.

ניטשה נתן לרעיונותיו לבוש שירי ומליצי. המלצותיו ניתנות לפרשנויות שונות וכך מצאו הד בליבם של הנאצים. שלילת המוסר הקיים, הרצון לעצמה, ''האדם העליון'', קידושה של המלחמה וביזויו של השלום, כל אלו התבטאו בתורתם תוך עיוות של רעיונותיו המקוריים אודות חירות האדם. כתביו אודות הנפש האוירית העניקו ציביון מגובש לתפישת עולמם.אין תגובות: