30.8.2008

הר גריזים והר עיבל - הברכה, הקללה, וחרון האף

'והיה כי יביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גרזים, ואת הקללה על הר עיבל' [דברים י''א].

מדוע נבחרו שני הרים אלה, המשקיפים זה אל זה בשוליו המערביים של גוש הרי שומרון, לציין את שני הניגודים.

ראשית יש לציין כי 'ברכה' ו'קללה' הם הניגודים הקלאסיים שבהם מתחבטת מאז ומתמיד נפש האדם, וניתנו להם שמות רבים וביניהם, בפסיכולוגיה המודרנית, 'הרצון להצליח' מול 'הפחד מכישלון'.

כיצד מתגלם הניגוד הקלאסי בגוף האדם? בניקבי גופו הכרויים למתרחש בחוץ, ובפרט בנחיריים.

במפת דמות האדם של ארץ הקודש מופיעים הר גריזים והר עיבל בחיבור שבין רכס הכרמל-האף עם הרי שומרון-הלחי, כלומר במיקום הנחיריים.

ארץ ישראל כהשתקפות ממעוף הציפור

לא סתם נקרא שם אישתו של משה 'ציפורה'. החיבור בין 'משה' ל'ציפורה' הוא החיבור בין ה'כלל' וה'פרט' שיש בכל אחד, ושניהם משלימים לחילופין האחד את השני.

משה שקוע בהנהגה מתוך קירבה, על פי האמונה, ולכן הוא בבחינת פרט המחובר אל האלוקים ותורתו. אין לו הצורך להתנתק ולבחון עצמו שוב מרחוק.

הציפור דואה מעלינו ורואה את הכל מלמעלה בראיה הכללית של הדברים, במבט מפרספקטיבה מרוחקת שתופש בראיה מושלמת, אך אינו יורד לפרטים, ולפיכך מנותק מהנפש.

מבט זה הוא אינסופי בזמן ובמקום. הוא מתקיים כל הזמן ובכל מקום, בטלסקופ ובמיקרוסקופ, כיהלום שבו משתברים אורות.

לתמונה המרוחקת חשיבות רבה בשלבים מסוימים של התפתחות המחשבה, שכן בכוחה מתקיים יסוד השקיפות, המפתח את החשיבה הביקורתית והאובייקטיבית.

לאונרדו דה וינצ'י אמר כי אמן טוב הוא בבחינת מראת זכוכית, ובנפשו משתקפת המציאות החיצונית בלי דופי.

השקיפות, שנקראת גם 'השתקפות', תומכת ביכולת הלמידה המשותפת. כאשר הכול מבואר כהלכה, והידע אינו נמסר בבחינת 'מפה לאוזן', אבני בנין הדעת הם ישרים ומוצקים, וניתן לבנות מהם בנין רב קומות.

מושג השקיפות חשוב במיוחד בימינו, כאשר החברה האנושית אינה מנוהלת כקהילה בה כולם מכירים את זה, אלא כמוסדות ענק ממלכתיים וגלובליים, המנוהלים על ידי אנשים זרים הקובעים גורלות.

מפת דמות האדם של ארץ הקודש מיוסדת על עיקרות השקיפות. היא כולה בבחינת 'השתקפות במראה' של גוף האדם בפני הנוף, על יסוד תובנת השלמות של שניהם.

גוף האדם וארץ ישראל מוגדרים כשלמות, כל אחד בנפרד, על ידי חכמי הדורות.

השתקפות זאת של האדם בנוף מתבצעת הלכה למעשה בזכות ה'מבט ממעוף הציפור', שהוא מושג רב השראה בארץ ישראל, המרכז העולמי לנדידת עופות.

כיצד ניתן להכליל במקרא, שכולו חיבור אל האלוקים, את היסוד של התמונה המרוחקת, של ההשתקפות הזרה והמנוכרת, מבלי ליצור ניכור?

בפרשת 'ראה' מובא איזכור של ציפור טרף האסורה באכילה.

חז''ל מציינים כי כושר הראיה של ציפור זאת משובח ביותר, והיא מסוגלת לראות למרחק של מאות קילומטרים, טוב יותר מאשר כל בעל חי.

אלא שבאורח יוצא דופן, יש לציפור זאת ארבעה שמות שונים במקרא: איה, ראה, דיה, דאה.

בזכות ריבוי השמות יוצא הדופן מצליח המקרא, במקום זה בלבד, לעורר בנו את תחושת ההשתקפות.

האנשת ארץ ישראל כשלמות על ידי חז''ל

חיבת הארץ היתה גדולה בעיניו של ר' נחמן מברסלב, והוא ראה את הקשר הרוחני בין האדם לאלוהיו שמעניקה הארץ כבלתי ניתן להחלפה.
הוא כתב:
ארץ ישראל היא כלליות הקדושה שבכל הקדושות, כי שם כל עשר הקדושות. על כן נאמר על ארץ ישראל: 'תמיד עיני ה' אלקיך בה'. שם ההשגחה היא מושלמת, בחינת 'השקיפה ממעון קדשך'. זה 'שויתי ה' לנגדי תמיד', כי כשאני רוצה להשוות ולדמות עצמי להשם יתברך, אז 'לנגדי תמיד', הינו בחינת ארץ ישראל. כמו שכתוב במדרש: 'אין תמיד אלא ארץ ישראל', שנאמר: 'תמיד עיני ה' אלקיך בה'.

אצל הנצי''ב מוולוז'ין לא פסקה המסירות לארץ ישראל אף לרגע. לא יכול היה לשמוע רעות על ארץ ישראל, אפילו בזמן שלא חשד את הדובר בכוונה רעה.
אחד משליחי הישיבה שלו חזר מביקור בארץ ישראל, וסיפר חדשות מרות ממנה.
הנצי''ב האזין לדבריו שעה ארוכה, ולפתע התפרץ בגערה: 'צא מזה מרגל'.
בתגובה להסברי השליח כי הוא מדבר ממראה עיניו ודבריו אמת וצדק, טען הנצי''ב:
'המרגלים אף הם לא דברו שקר, אלא שאסור לספר בגנותה של ארץ ישראל אפילו כשהדברים הם אמת, ומי שמדבר רעות על ארץ ישראל הוא בבחינת מרגל'.

27.8.2008

עיצוב לוגו

מאת שיר מנור

מהו מקור הצורך בלוגו? מהו לוגו? כיצד סימן אחד טומן בחובו עולם שלם? מה מאפיין לוגו טוב?

משחר האנושות השתמשנו בסימנים. סימנים שימשו את האדם הקדמון כדי להביע מיידית את מחשבותיו ורגשותיו ולחלוק אותם עם אחרים. מן הסימנים צמחה השפה הכתובה, אך הם לא נעלמו תחתיה. הם נשארו. לסימנים ולסמלים יש כוח לגרות את הדמיון ולהזכיר לנו דמויות, חוויות ורגשות*.

אנשים זקוקים לערכים ולדימויים שעמם הם יכולים להזדהות ושיכולים לייצג אותם. מותגים רבים מציעים לנו חבילה של ערכים, רעיונות ודימויים, שעמם חלקנו או רובנו יכולים להזדהות. במקום הסמלים והסימנים העתיקים, נמצא בעולם של היום את הלוגואים*.

מהו לוגו?

לוגו מוגדר בדרך כלל, בכלליות, כסימן או סמל גרפי או טיפוגרפי המייצג חברה או ארגון, מוצר או שירות. הלוגו הוא הבסיס לתדמית החברה ומעצב את הבסיס לזהות ויזואלית רחבה יותר. עיצוב הלוגו צריך להיות ייחודי, פונקציונאלי, תמציתי ומייצג את החברה, ארגון, מוצר או שירות שעבורה/ו עוצב. הלוגו נועד לשדר את ערכי החברה וחזונה לקהל היעד**, וליצור אצל הצופה בו זיהוי מיידי. הוא חלק מהמיתוג של החברה/מוצר/שירות. הצורות, הצבעים, הפונטים והדימויים הגרפיים בדרך כלל משתנים מלוגו ללוגו, כאשר הם מייצגים חברה/מוצר/שירות בענף שוק דומה*.

ישנם חמישה סוגים בסיסיים של לוגואים:

 • 1. טקסט בלבד (כמו קוקה קולה ופדקס)
 • 2. דימוי גרפי בלבד (הגל של נייק, התפוח של apple)
 • 3. טקסט ודימוי גרפי (אדידס)
 • 4. קיצור שם החברה/ראשי תיבות בלבד (לוגו IBM)
 • 5. קיצור שם החברה/ראשי תיבות + דימוי גרפי

סימן שהוא עולם שלם

מרגע שאנו רואים לוגו, סרט פנימי מתחיל להתנגן, סרט עם דמויות ודימויים, סגנון חיים מסויים, אווירה, חלום או זיכרון. כל אלה יכולים להתעורר עקב סידור מסוים של כוכבים, שמזכיר לנו מכונית יוקרה, וכל עולם החוויות שהיא נושאת עמה. ה-M של מקדונלדס גורם לנו לחוש רעב. הוא מבטיח לנו בשר, סלט, ניחוח צ'יפס, וחוויה של כיף. הדימויים האלה מאוכסנים במוחנו. הם נוצרים מדי יום, כאשר אנו נחשפים לאופנים השונים שבהם המותג מתוקשר אלינו*.

הלוגו הוא אמצעי התקשורת המבריק של המותג: הוא מקרן המנגן סרט וגם המסך שעליו מוקרנים הדימויים. הוא כלי קיבול לדמיון שלנו*.

מהו לוגו טוב?

לפניכם מבחר הגדרות לתכונותיו של לוגו טוב, לדעתם של מבחר מעצבים המתמחים במיתוג ובעיצוב לוגו ברחבי העולם:

 • "לוגו צריך להציג את עצמו בצורה משכנעת לצופה, באווירה והסגנון ההולמים את הפרויקט או המותג. לוגו טוב הוא מתאים (למוצר/שירות/פרויקט), ייחודי וחסר זמן. הוא נושא את משקל זהותו באופן חד משמעי " (**Adrian Clifford, Rinzen, Australia).
 • "לוגו טוב בונה ומשדר ערכי מותג חזקים. הוא מעורר תגובה ונוצר כדי למשוך ברמה הפונקציונלית, הסטייליסטית והאמוציונאלית. הצלחתו של לוגו יכולה להימדד רק על ידי התגובה של קהל היעד". (Ross Imms, A Side Studio, UK **).
 • "אני חושב שפשטות היא אחד מעמודי התווך של לוגו טוב - ככל שמשדרים יותר מסרים בפחות אלמנטים, כך טוב יותר. הדבר עוזר ללוגו להיות ברור, והופך אותו לקל יותר לזיהוי. מקוריות גם היא חשובה, כיוון שלוגו צריך להיות ייחודי לארגון שאותו הוא מייצג. לוגו טוב הוא זה שמשדר בהצלחה את המסרים שהארגון מייצג " (Ben Cave, Ranch, UK **).
 • "לוגו טוב נותן רמז לגבי מה שמציעה החברה שמאחוריו, עוד לפני שמקבלים מידע לגביה. לוגו טוב הוא כמו פגישה עם אדם מעניין. אני אוהבת לוגואים שמספרים סיפור" (Emmi Salonen, Emmi, UK**)
 • "לוגו יוצר קשר ויזואלי בין בעליו לציבור - הוא חייב להעביר מסר שאומר לציבור מה עושה החברה" (Oliver Walker, Ollystudio, UK**).
 • "אני רוצה שלוגו יהיה משהו שיכול להיות מובן בפחות משנייה. אתה רואה אותו ויודע מייד למה הוא מתכוון" (Andy Mueller, Ohio Girl, USA**).
 • "לוגו טוב צריך לנסות להיות שונה, חדשני, ולשדר את הערכים של בעליו" (Paul Reardon, Peter & Paul, UK **).
 • "לפעמים לוגו צריך לתפקד כגורם מאחד, המשלב יחד את כל החתיכות השונות מהן מורכב הארגון. לפעמים הלוגו צריך לשמש כסימן לאיכות, האומר לצרכן שהמוצר אושר בידי גורם סמכותי כלשהו ". (Stefan Sagmeister, Sagmeister Inc., USA **)

* על בסיס תרגום חופשי של הספר Logo Design Now! by Julius Wiedemann, Taschen GmbH; Mul edition (2006)

** על בסיס תרגום חופשי של הספר Logo-art - Innovation in Logo Design by Charlotte Rivers, Rockport Publishers Inc. (2006)


שיר מנור, מעצבת גרפית וקופירייטרית, מנהלת "מילת הקסם", http://www.milat-hakesem.co.il שקמה בשנת 2005, ומאז מציעה לעשרות לקוחות מרוצים חבילה שלמה של שירותי כתיבה ועיצוב גרפי


מקור המאמר: www.articles.co.il מאמרים.

26.8.2008

הסרט 'זייטגסט - 2007' ומשיחי השמש

הסרט באנגלית בעל השם הגרמני, שמשמעותו 'דעת הרוב', הוא באורך של כשעתיים, ומורכב משני חלקים, השונים מאד זה מזה.

לאחר מבוא ארוך שערוך בצורה פרובוקטיבית, כמו הסרט כולו, אשר נועד לזרוע בצופים את זרעי החשיבה הביקורתית, מגיע החלק הראשון, הקצר והמדעי יותר. הוא זה שמרתק, וראוי להצגה כסרט נפרד.

החלק השני, הארוך יותר, אינו מעניין. מפורטת בו, שוב, תאורית הקונספירציה הידועה לגבי 11 לספטמבר 2001.

בחלק הראשון, החל מהדקה ה-15 ועד לדקה ה-40 בערך, מוצגת תאוריה משווה מעניינת בין הדתות השונות שקמו לאדם משחר ההיסטוריה.

על פי התאוריה, כול הדתות החשובות המוכרות, כולל אלה שחדלו מן העולם, מבוססות על המחזור האסטרונומי של השמש ותריסר המזלות.

חשיבותה של השמש כמקור החיים יצרה האנשה שלה, בדמות משיח השמש.

דמות משיח השמש מגלמת, בקורותיה ובאישיותה, את המחזוריות האסטרונומית של השמש.

משיח השמש הראשון המוכר מבחינה כרונולוגית הוא הורוס המצרי. הסרט משווה בינו לבין משיחי שמש נוספים, בעיקר ישו אך גם רבים נוספים, ומראה עד כמה רבים הם הארועים הזהים בביוגרפיות שלהם, ועד כמה הם זהים לארועים אסטרונומיים שונים.

בדת היהודית, הדמות הדומה ביותר למשיח שמש היא זאת של יוסף.

הארוע האסטרונומי/ביוגרפי החשוב ביותר הוא של השתהות השמש בנקודת אופק אחת למשך שלושה ימים, בתקופת היום הקצר ביותר בשנה, 22 לדצמבר.

השתהות זאת מקבילה לתקומה מן המוות לאחר שלושה ימים של שליחי האל.

הכוכב סיריוס, הבוהק ביותר בין גרמי השמיים, יחד עם שלושה כוכבים המסודרים בקו ישר מאחוריו, מכוונים אל עבר נקודת השפל הזאת של השמש. עובדה זאת מתגלמת בביוגרפיות בדמות שלושת השליחים המופיעים בהן.

תריסר התלמידים של כל משיח שמש הם תריסר מזלות האסטרולוגיה.

נטיית כדור הארץ על צירו משתנה אחת ל-2150 שנה, וקודקודו מצביע לעבר מזל אחר. התנועה היא בכיוון הפוך לסדר המזלות שאנו מכירים. כיום אנחנו בעידן דגים, שהתחיל בשנת 1 לספירה. העידן שקדם לו, עידן טלה, התחיל בשנת 2150 לפני הספירה, תאריך המזוהה עם תחילת הדת היהודית.
בדרך זאת נוצרו תקופות היסטוריות ממושכות, שהקדמונים היו מודעים אליהן ותארכו אותן, כאשר כל תקופה מבטלת את קודמתה. פרשת עגל הזהב של לפני מתן תורה, מבטאת את כמיהת העם לסדר של העידן הקודם, עידן מזל שור.

הסרט 'זייטגייסט - 2007' ניתן לצפייה חינם באינטרנט.

לאתר הסרט

24.8.2008

המחשבה השמחה ביותר בחיי איינשטיין'ב-1907 אינשטיין ישב במשרד הפטנטים בברן, והוא כתב מאמר סקירה אודות תורת היחסות לכתב עת מדעי. בחלק האחרון של המאמר הוא דיבר על הכבידה. ואז לפתע, כפי שהוא סיפר מאוחר יותר, הופיעה לו המחשבה השמחה ביותר בחייו: עבור צופה בנפילה חופשית מגג של בניין במהלך נפילתו לא קיים שום שדה כבידתי. אינשטיין הבין שניסוי מחשבה זה מוביל אותו לחשוב על עקרון מנחה חדש לתורה חדשה, תורת היחסות הכללית: עיקרון השקילות.'

לפי המשפט: 'המחשבה השמחה ביותר בחיי', איינשטיין התעניין כנראה מאד בחווית המעוף, ואולי תורת היחסות היא, בין היתר, ניסיון לנסח חווית מעוף בדרך מקורית, וזאת בשחר עידן התעופה, שנים ספורות לאחר המצאת המטוס.

מעניין, לפיכך, להתבונן בסיטואציה של אובדן תחושת המשקל גם מנקודת המבט ההפוכה, של בתים אשר קוראים תגר בעיצובם על כוח המשיכה.
23.8.2008

ט''ו באב - הנה חג ה' בשילו מימים ימימה

ספר שופטים מתייחס באריכות רבה לסיפור המכונה 'פילגש בגבעה'. שלושה פרקים ארוכים ומאד מפורטים על המעשה, המלחמה, והתוצאות הקשות שלה, מסיימים את הספר.

הסיפור מתחיל בפסוק: 'בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה'.

בהמשך הפרק מסופר על אורחים שמגיעים משומרון ליהודה, אל היישוב גבעה, אשר שייך לשבט בנימין.

אחד התושבים הכניסם ללון בביתו, והאורחים מבקשים את פילגשו: 'הוציאה אלינו ונדע אותה'.

מעשה נורא זה ומותה של האישה גרמו לזעזוע עמוק בעם.

בני ישראל מתכנסים ומכריזים מלחמה על שבט בנימין, אשר אינו מוכן להסגיר את הרשעים.

במבצע צבאי מדוקדק הם מחסלים את כל השבט, על הנשים והטף, למעט 600 גברים שברחו לצוק במדבר.

בני ישראל מבינים כי חייבים להציל את השבט. אך מכיוון שנשבעו כי לא יתנו להם מבנותיהם, עולה ההצעה לאפשר להם לחטוף נשים אשר מחוללות בכרמים בעת הבציר.

על פי הגאוגרפיה של מפת ארץ הקודש, הרי יהודה ושומרון הם תפוחי הלחיים, שמעל ומתחת לירושליים אשר היא הפה.

בהתאם לאנתרופומורפיזם זה של פני הנוף, סיפור 'פילגש בגבעה' הוא התרחשות שהיתה צפויה מראש.

פרשת השבוע - פרשת ראה

בפרשה זאת מופיעה המשפט: 'ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה'.

יש במשפט זה סוד עמוק, כי הארץ הזאת נדרשת בכל, והיא הכל, וכל הארצות מתפרנסות ממנה באמת [רמב''ן].

'דורש אותה', פירושו של דבר היא באופן קבוע על סדר יומו.

עוד מלמדים חז''ל: 'כי נדחה קראו לך, ציון היא דורש אין לה' - מכאן שיש לדרוש לציון!

מי שחש עזוב, ידרוש בציון וייענה.

הכהונה כפי שלא הכרתם

לרובנו נראית הכהונה לאורך תקופת בית ראשון ובמרוצת הבית השני כאיזשהו מנגנון שתיפקד בתוך המקדש, התנהל לאורך שנים רבות וחי את חיי שגרתו המשעממים.

ובכן מסתבר שלא כך פני הדברים, ופני הדור כפני הכהונה.

לבוחן ולבודק את תופעת הכהונה, לאורך ההיסטוריה היהודית של ימי הבית הראשון והשני, מתחוור כי המסגרת הזו עברה מהפכים וגלי התפתחות מאוד מעניינים, אותם נסקור בקצרה.

הכהונה, להווי ידוע וברור, אינה אלא המעמד המופקד על העבודה במקדש – הקרבנות, התפילה, האחזקה, התרומות, המינהל, האירגון, בדקי הבית ועוד.

מעמד זה התרכז בירושלים, מני אז שנבנה המקדש בימי המלך שלמה. עד אז תפקדו הכוהנים במרכזים השונים במרחבי כנען כמו דן, גלגל, מצפה, שילה ועוד.

מרגע הקמת המקדש התכוון שלמה למרכז את הפולחן, ליחדו, לאחדו ולהאחידו, כשהוא מנהל את כל המערכת.

מדוע? שלמה היה תוצר של ההוויה הקדומה שהבינה במרוצת הזמן מדוע חשוב, רם ונישא תפקידו ומעמדו של הכוהן. ומדוע? מכיוון שהדת, ומימושה החוויתי-טקסי-חברתי בדמות הפולחן, היתה אולי הכוח המוביל בעולם הקדום.

הדת ואמונותיה באו לענות על שאלות קיומיות בראש ובראשונה, כגון עניין הלידה מזה והמוות מזה, מדוע חולים אלה ובריאים אלה, מדוע נחתה שנת בצורת, מדובר ירד מבול, ועוד כעין זה.

בכל חברה אנושית, קטנה כגדולה, תפסו טרמפ על הענין הזה דמויות מניפוליטיביות, יוזמתיות ומתוחכמות וחלקן הזויות וסחופות באאופוריה עצמית מועצמת. הם הציגו עצמם כבעלי קשר ישיר עם העולם שמעבר, עם האלים, עם הכוחות המשפיעים, ודרשו תמורת זאת, איך לא, תשלום – במעמד, בכוח הנהגתי, ובוודאי שבהזנה קיומית.

כך נוצרה בהדרגה מערכת משומנת, סבוכה מזה או אישית-מיליטנטית מזה, והחזיקה בידה את המפתח אל האושר ואל העושר. מערכת זו נוצלה על ידי כוחות הנהגה חזקים יותר כמו בתי מלוכה או חונטות צבאיות ובעזרתה הפגינה שליטה על סביבתם. מערכת זו בתולדות עם ישראל נקראה בשם כהונה וזו התמקדה סביב מרכז פולחני – המקדש.

למאמר המלא מאת דר' יחיעם שורק באתר הידען

ליקויי תכנון בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים

קצין ישראלי המעיין בתוכניות הצליחה המצריות, אינו יכול שלא להתפעל מאיכות התכנון, מהירידה לפרטים ולפרטי פרטים, מהשימוש הנרחב במפתחות תכנון, ומהמענה המתוכנן היטב לכל קושי וקושי שהציג מבצע מורכב זה.

כנגד תכנון מפורט זה, שתורגל וחזר ותורגל ע"י הצבא המצרי, ובדיעבד גם עמד היטב במבחן המציאות ויושם בהצלחה, עומדת דלותן המשוועת של התוכניות האופרטיביות של צה"ל בפרוץ מלחמת יום הכיפורים. תוכניות אלו כללו את תוכניות המגננה "שובך יונים", "גיר" ו"סלע", ותוכניות המיתקפה "חתול מדבר", "צפניה" ו"בן חיל". בתוכניות אלו לא הייתה התייחסות לאויב בעין, סדר הכוחות ולוחות הזמנים שלהם היו בלתי ריאליים בעליל, וכעובדה, תוכניות אלו קרסו עוד לפני שמישהו ניסה ליישם אותן.

למאמר המלא באתר של עמיקם צור

20.8.2008

התפשטות האני - מפגשים ועסקים בעולם הוירטואלי התלת ממדי

מנכ"ל חברת הענק סיסקו לבש את חליפתו הוירטואלית עם העניבה, והרצה בעולם הוירטואלי התלת ממדי, באי של חברת סיסקו באתר סקנד לייף, על נושא השיתופיות בעולם העסקים.

באותו הזמן בדיוק, התקיים באי אחר בסקנד לייף כנס על הכלכלה של העולמות הוירטואליים שערכה חברת יבמ. בין השאלות שעניינו את החוקרים: מדוע אנשים מוכנים לשלם כסף אמיתי על מוצרים וירטואליים? מהי הדינמיקה של העסקים בעולמות וירטואליים אלה?

במפגש מועדון היזמים בתל-אביב, שהתקיים גם הוא בדיוק באותו הזמן, עלו על הפרק נושאים משלימים.

מומחה ליישום מסחר אלקטרוני פתח בדוגמאות משעשעות על הדברים הנמכרים באי-ביי והמשיך בסקירה מקצועית על מאפייני המסחר האלקטרוני והמודלים העסקיים שבו. הוא תיאר את המודלים העסקיים העתידיים שמסתמכים על טכנולוגיות וממשקים נלווים. הוא מנה שבעה יתרונות שיש למסחר האלקטרוני על פני המסחר המסורתי וביניהם: חשיפה גלובלית, זמינות ונגישות, חווית הקניה והמכירה ועלויות החזקה ותפעול נמוכות.

מרצה נוסף דיבר על אומנות השכנוע וכמה קשה לשנות עמדות אישיות. לכל אדם יש מנגנון ההגנה הפסיכולוגי שמונע שינוי עמדות אישיות המהוות חלק מהזהות העצמית, זאת בכדי למנוע אי יציבות נפשית. אז איך בכל זאת יוצרים שינוי עמדות אישיות? איך מתגברים על מנגנוני ההגנה? זאת באמצעות אומנות יצירת השכנוע העצמי. למשקיע אתה מוכר הרבה יותר מאשר את המיזם הספציפי. אתה מוכר את עצמך, וצריך לדעת כיצד לעשות זאת.

יזם הייטק סידרתי טען שבכדי לאפיין מצליחנים, יש לחזור אחורה בזמן ולראות את "סרט החיים" שלהם מתקופת הילדות ועד להצלחתם העסקית בהווה. "האדם הוא עץ השדה", וניתן לראות את האדם כשילוב של שלושה עצים שמתפתחים במקביל: עץ הכישרונות, עץ השריטות ועץ ההתמכרויות. התגובה האנושית במהלך התפתחות שלושת העצים היא מורכבת. צריך להסתמך על קבלת רגש אהבה ממקור פנימי, מאחר שהסתמכות ותלות בקבלת אהבה ממחוללי אהבה חיצוניים גורמים לפיתוח עץ השריטות ועץ ההתמכרויות.

למאמר המלא מאת ד''ר חנן גזית באתר SCOOP