29.6.2012

דגמי חלליות המטען לתחנת החלל

נכון להיום יש 4 דגמי חלליות מטען שמשגרות אספקה לתחנת החלל הבינלאומית:

1. פרוגרס - רוסיה
2. ATV - אירופה
3. HTV - יפן
4. דראגון - ארצות הברית

27.6.2012

מעבורות החלל החדשות

נכון להיום יש בפיתוח מתקדם בארצות הברית 2 דגמים של מעבורות חלל חדשות:

1. דרים צ'ייסר
2. X-37


25.6.2012

אנדרטת הניצחון בנתניה - שואה ותעופה

אוניברסיטה חרדית

פיתרון אפשרי לשאלת ההשתתפות בנטל של הציבור החרדי במדינת ישראל עשוי להיות הקמת אוניברסיטה חרדית ארצית, במתכונת אוניברסיטאית מלאה ובכפוף למועצה להשכלה גבוהה.

אוניברסיטה כזאת תרכז את העילית מבין תלמידי החכמים שתורתם אומנותם. המורים בה יהיו ברי הסמכא בהלכה והמקשרים העיקריים בין המדינה לדת.

בנוסף ללימודי תורה ילמדו באוניברסיטה הזאת גם מקצועות שימושיים.

משרד האוצר יהיה מסוגל באמצעות תקציבי האוניברסיטה החרדית לחלוש גם על כל תקציבי הישיבות ומערכת החינוך החרדית כולה.

זאת כיוון שהסטודנטים המצטיינים באוניברסיטה החרדית יהיו אלה שיתוקצבו על ידי המדינה, וכל יתר תלמידי החכמים שילמדו בישיבות הרבות יצטרכו למצוא מקורות הכנסה אחרים.

האוניברסיטה החרדית תיצור שקיפות הדדית בין הציבור החרדי לציבור החילוני בזכות הקריטריונים הברורים של הלימודים בה.

4.6.2012

פרשת נשא - המים המאררים ובקעת הלבנוןפרשות ספר במדבר עוסקות בספירות שבגוף האדם, מהעליונה ועד לתחתונה.
כל פרשה, למעט הראשונה והאחרונה שהן מסגרת, מתארת את אחת הספירות.

פרשת נשא היא השניה בספר במדבר, ועוסקת בספירת הכתר שמעל לראש האדם.
הנושא הבולט ביותר בפרשה הוא ברכת הכהנים.
ברכת הכהנים מתבצעת בנשיאת ידיים ופשיקת אצבעות.

בהקבלה יש לכך מיתאם עם החבלים הגאוגרפיים של ארץ ישראל על פי מפת דמות האדם שלה.
פרישת האצבעות מזכירה מאד את צורת הרי הלבנון שגם הם בצורת משולש הפוך, שמתכנס בקודקודו לעבר ימת כינרת.

נושא בולט נוסף בפרשת נשא הוא המים המאררים, שאותם שותה אישה שחשודה בחטא הניאוף. במידה והיא אשמה ביטנה צבה, ובמידה והיא זכאית ביטנה נשארת כמו שהיתה.
נשאלת השאלה כיצד מתקשר נושא זה אל מפת דמות האדם של ארץ הקודש.

מי שמתבונן במפת הרי הלבנון רואה שאמנם מבחוץ צורת ההרים היא כשל משולש הפוך, אך בצידם הפנימי הם יוצרים שני קווים מקבילים, שבתוכם בקעה רחבה הידועה בשם בקעת הלבנון.
קווי הרים אלה מסומנים  בתצלום הלווין שלמעלה.

צורה משולבת זאת של משולש הפוך שבמרכזו שני קווים מקבילים מזכירה מאד את המבנה האנטומי של אגן האישה.
לכן מופיע נושא המים המאררים בפרשת נשא.

2.6.2012

המילה א ה ב ה ויחס הזהב

סכום הגימטריא של האותיות במילה א ה ב ה הוא 13.

13 הוא מספר בסידרת יחס הזהב.

המספרים הראשונים בסידרה הם כידוע: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89

להלן החישוב:
א - 1
ה - 5
ב - 2
ה - 5
סה''כ 13.

לא זאת בלבד!

כל אחת מהאותיות במילה א ה ב ה היא מספר בסידרת יחס הזהב:

1,2,5 הם מספרים בסידרת יחס הזהב.

המספר 3 שחסר בגלוי במילה אהבה קיים בה במובלע באמצעות 3 האותיות השונות ממנה היא מורכבת.

טבע המחשבה הוא למיין לשלושה, כדוגמת: 'על שלושה דברים העולם עומד...'.

צרוף גימטרי זה של האותיות במילה כה משמעותית מעניק לחשיבותה משנה תוקף והופך אותה לגלגל יסוד מניע במחשבה.

הצרוף מחזק את הקשר בין המילה א ה בה לשם המפורש י ה ו ה שסכום האותיות שבו הוא בדיוק כפול: 26

י - 10
ה -5
ו - 6
ה - 5
סה''כ = 26

הקשר בין שתי המילים מתבקש מאליו עוד טרם חישובי הגימטריא, באמצעות הדימיון הרב באותיות ובדרך ההגיה של שתיהן:
א - י
ה - ה
ב - ו
ה - ה

המילה א ה ב ה והמספר 13 נשזרים בתפילה ובמקורות היהדות בדרכים רבות:

הפסוק 'הבוחר בעמו ישראל באהבה' נאמר לפני ובצמוד לקריאת 'שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד'.

תפילת שלוש-עשרה מידות של הקב''ה היא חשובה מאד.

ביהדות יש רשימה ארוכה של דברים המנויים במספר 13, שיש להם קשר לענינים יסודיים של רוחניות אחדות וקדושה.

על כל אלה נאמר גם הפסוק 'שראשי נמלא טל' משיר השירים, שהוא העיקר בתפילת 'פתיחת אליהו' שקודמת לתפילת מנחה:

ט ל בגימיטריא הם 39.
39 הם 26-הוי''ה + 13-אהב''ה.

הקשר בין יחס הזהב ליהדות הוא עמוק ושורשי הרבה יותר ממה שנדמה.
זה קשר פנימי, אישי ורוחני, ממהויות הנפש.

פרשות ספר במדבר עוסקות בספירות שבגוף האדם, מהעליונה ועד לתחתונה.
כל פרשה, למעט הראשונה והאחרונה שהן מסגרת, מתארת את אחת הספירות.
פרשת חוקת, שבמרכזה דיני פרה אדומה, עוסקת באזור הלב.
סוד חוקת פרה אדומה הוא האהבה.