23.8.2009

השראה: כולנו מופרעים

המרירות היא מחלת נפש, טוענים פסיכיאטרים אמריקאים, ומעוררים דיון סוער על גבולות הנורמליות. למה הפסיכיאטרים המשפיעים בעולם מתעקשים להגדיר התנהגויות טבעיות כהפרעות נפשיות, וכמה כסף מרוויחות מזה חברות התרופות? הצצה אל תעשייה שיוצאת מדעתה.

למאמר המלא בכלכליסט

מטוס מלון בקוסטה ריקה

מקור: Boing Boing

1.8.2009

פרשת עקב - עיני ה' אלוהיך בה

עקב - מלשון יעקב אבינו, שיצא לעולם כשידו אוחזת בעקב אחיו.

קביעת הסדר בעולם ההתבוננות נעשית באמצעות הפרדה בין עיקר לטפל ומציאת קווים מנחים.

מכאן הצורך בחשיבה שיטתית שמיוסדת על ערכים.

מעשה עגל הזהב המוזכר בהרחבה בפרשה זאת הוא מקרה של אובדן הקווים המנחים.

האמונה בעגל הזהב נובעת מההנחה כי האמונה התמימה של איש לנפשו בלי קווים מנחים, בלי עשרת הדיברות, מספיקה.

ארץ ישראל היא ארץ אשר אבניה ברזל ומהריה חוצבים נחושת.

כמו שעבודת החציבה, הסיתות, ההובלה, והבניה, נעשים בכלים מיוחדים לכך ובעבודת מומחים, על אחת כמה וכמה ההתבוננות והחשיבה לשמם דורשים כלים מיוחדים.

זהו הצורך במיקוד, בעין השלישית.

זהו הקב''ה המוציא מים מצור החלמיש.

ארץ ישראל, ארץ דמות האדם, היא: 'ארץ אשר ה' אלוהיך דורש אותה תמיד. עיני ה' אלוהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.'

פרשת ואתחנן - איסור על עבודת אמונה לפסל ותמונה

חלק מרכזי בפרשת ואתחנן עוסק באיסור על עבודת אמונה לפסל, תמונה, וכל תבנית או צורה כלשהם מעולם הטבע.

בארץ ישראל זבת החלב והדבש ההתפתחות האנושית היא על פי דרך הטבע.

הקב''ה נגלה במעמד הר סיני בקול בלבד. העם לא ראה כל תמונה.

המרכיב החשוב ביותר בהתפתחות, לפחות אצל האדם המבוגר, הוא היצירתיות, אשר נשענת על הדימיון.

מכאן שהאיסור על עבודת האמונה לצלם מחזק את חווית ההשתקפות וההתבוננות העצמית.

זהו המושג : 'שיויתי ה' לנגדי תמיד'.

חז''ל שואלים: ארץ ישראל היא מצווה הכוללת כל התורה כולה. מדוע היא אינה נזכרת בעשרת הדברות?

אבל באמת מצות א"י כן מוזכרת!

כתוב: "כבד את אביך ואת אמך כאשר צווך ה' אלוקיך, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך" (דברים ה, טז).

א"י מפורשת בקטע הפסוק 'על האדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך'.

שכר מצווה זאת מיוחד להינתן בא"י יותר מאשר בחו"ל.

מה יש במצוות כבוד אב ואם שהתורה תזכיר דווקא בה עניין ארץ ישראל?

חז"ל לימדו שהמכבד אביו ואמו מחשיבים אותו כאילו כיבד להקב"ה.

זאת למה?

כי עיקר הכל הוא שידע האדם שהוא יצור ארעי, ולא נמצא כאן בקביעות ולנצח.