4.6.2021

שואה ותעופה - חלק א', פרק 2 - חשיבות התעופה לאנושות


השפעת התחבורה ככלל על הקיום האנושי היא עצומה, והשפעת התעופה על ההיסטוריה המודרנית היא בהתאם לזאת. המטוס הוא אמצעי תחבורה המאפשר תנועה פיזית של אנשים וסחורות ממקום למקום, תוך התגברות על כול המכשולים הפיזיים. משמעות הדבר היא שינוי מוחלט של יחסי הכוחות בין העמים. לכן התאפיינה המאה העשרים במלחמות הקשות ביותר בהיסטוריה האנושית. המעוף הוא סמל לרוח האדם וחירותו, התעופה המכאנית מזוהה בטבעיות עם המעוף הרוחני, וכך נמצאת התפתחות התעופה במרכז ההתעניינות והעשייה האנושיים. לכן ביכולתה לשמש כאבן בוחן לשורת תופעות, ולאפשר הסבר היסטורי נועז, קצר וקולע.

קיים קשר כרונולוגי בין התפתחויות בתחום התעופה לאירועים היסטוריים חשובים בעידן המודרני: המהפכה הצרפתית התרחשה עשר שנים לאחר המצאת הכדור הפורח. מלחמת העולם הראשונה פרצה כעשר שנים לאחר טיסת המטוס הראשון. מלחמת העולם השנייה התחילה בתקופה בה התבסס המטוס ככלי התחבורה האווירי הבטוח היחידי.

המטוס הוא אמצעי התחבורה האידיאלי למדינה מבודדת. גרמניה היא מדינה המבודדת על ידי מכשולים טבעיים. זאת מדינה יבשתית בעיקרה, בעלת צי קטן. כתוצאה מכך גם הקולוניות שלה היו קטנות.

המטוס יובא מארצות הברית לגרמניה כחידוש טכנולוגי שנים ספורות לאחר המצאתו. גרמניה הייתה אז בתחילת תהליך התיעוש המהיר שלה, והמטוס יצר תמריץ עז לאימוץ ופיתוח טכנולוגיות חדשות.

גרמניה הפסידה במלחמת העולם הראשונה, אך לגרמנים היה נדמה כי 'תקעו להם סכין בגב'. הסיבה העיקרית לכך הייתה תחושתם כי במערכה האווירית היוקרתית הם היו קרובים לנצח. היו להם מטוסים וטייסים טובים יותר. להק מטוסי 'הקרקס המעופף' המפורסם, שהרמן גרינג היה מפקדו האחרון, זכה להצלחה ופופולאריות עצומה בציבור.

חוזה ורסאיי אסר על הגרמנים לבנות מטוסים, והם חשו כי נשללת מהן האפשרות להגן על עצמם ולהתפתח. במסווה של מועדוני דאייה אזרחים שהיו למעשה בתי ספר טיס צבאיים, המשיכו הגרמנים בפיתוח חיל האוויר.

הוגי דעות ופוליטיקאים שקישרו בין הצורך המטריאלי לצורך הרוחני, עיבדו את התנועה כלפי השחקים לשיטת פעולה, וסיפקו לעם הגרמני הצייתן והמיליטריסטי את התודעה החיונית למימוש הפקודות שקיבל.

בזמן המשטר הנאצי עבר תהליך השתלבות התעופה בחיי המדינה הקצנה חריפה. התעופה, במקום להשתלב אורגאנית, הפכה למובילה את הכלכלה והחברה. בין השנים 1933-1939 מספר העובדים בתעשייה זאת צמח משלושת אלפים לשני מיליון! בשיאה, במהלך מלחמת העולם השנייה, נגסה תעשיה האוירית בקרוב לארבעים אחוז מהתקציב הלאומי!

ארבע דמויות מרכזיות בשלטון הנאצי שהיו טייסי קרב בהכשרתם היו גם הדומיננטיות ביוזמה ובביצוע של הפיתרון הסופי.שני סגניו של היטלר, הרמן גרינג ורודולף הס, שהיו שותפיו לדרך מראשיתה, היו טייסים מקצועיים מצטיינים, אשר כישוריהם בתחום זה היוו את המנוף המרכזי לקידומם האישי במפלגה הנאצית. גרינג והס היו פעילים מרכזיים בחקיקת חוקי תורת הגזע ואכיפתם, ובשרשרת המהלכים שהובילה לפיתרון הסופי. חבר נוסף לטייסת, ארתור גרייזר, היה מהדמויות הבולטות במפלגה הנאצית ובמינהל הרייך השלישי. כראש העיר הנאצי של דאנציג הוא חירחר מלחמה. במהלך המלחמה היה מושל חבל לודז', והפך אותו למודל לאכיפת הפיתרון הסופי. ריינהארד היידריך היה טייס קרב, אשר שילב בין קריירת הטייס אותה התחיל בגיל מאוחר להיותו סגנו של הימלר ושווה לו בדרגתו הביצועית. תפקידו החשוב ביותר היה מפקד המשטרה החשאית הנאצית, הגסטאפו. הוא היה המתכנן והמפקד הישיר של מבצע 'הפיתרון הסופי'.

די בנתונים על היקפה העצום של תעשיית התעופה בגרמניה הנאצית ועל חלקם של טייסים בכירים בתכנון הפיתרון הסופי, כדי להסביר את עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי ואת השואה. כל ההסברים השונים שניתנו עד כה להשמדת היהודים בשואה מתעלמים מכך.


אין תגובות: