3.2.2019

חכמת האותיות

נקודת המוצא בדרך להבנת "עולם האותיות העבריות" היא באופן הבא :

* א, מ, ש - הן אמות היסוד: שלש אמות אמ"ש בעולם, דהיינו שלושה יסודות –אויר, מים, אש. שמים נבראו תחילה מאש, וארץ נבראת ממים, והאויר מכריע בין האש ובין המים.

* ב, ג, ד, כ, פ, ר, ת - אותיות הספירות - שבע אותיות כפולות הנקראות
“בגד כפרת” יסודן חיים ,שלום, חכמה, עושר, זרע וממשלה, ומתנהגות בשתי לשונות בּ"ב גּ"ג דּ"ד כּ"כ פּ"פ רּ"ר תּ"ת כלומר מודגשות ורפות.

* ה, ו, ז, ח, ט, י, ל, נ, ס, ע, צ, ק - אותיות צינורות השפע - "שתים עשרה פשוטות ה"ו ז"ח ט"י ל"נ ס"ע צ"ק, יסודן ראיה, שמיעה, ריח, שיחה, תשמיש, מעשה, הלוך, רוגז, שחוק, הרהור ושינה".

מקור: בלוג חכמה