25.5.2012

בין טריפולי למכה - יחס הזהב וקווי הרוחב והאורך של כדור הארץ

קו של י''ח באייר - ל''ג לעומר עובר מעל הר מירון, שהוא גם בקו רוחב 33,.והדבר מעורר למחשבה על המיקום היחסי של קו רוחב זה על פני 90 קוי הרוחב על פי יחס הזהב. 

מפת דמות האדם של ארץ הקודש נוצרה בהשראת יחס הזהב, שהיה אמת מידה דתית בעולם הדתית על פיה ניבנו הפירמידות, הפרתנון, והפנתיאון. בגוף האדם מתקיים יחס הזהב ביחסי המידות של איברים רבים.

הסבר מתמטי קצר:
יחס הזהב הוא החילוק בין שני מספרים בסידרה הבאה: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, וכך הלאה.
כל מספר בסידרה זאת הוא חיבור בין השניים הקודמים. לדוגמא: 3 הוא 1+2, 34 הוא 21+13.
היחס בין חילוק כל שני מספרים בסידרה הוא קבוע, בערך 1.61. 
לדוגמא: 89/55 = 1.61

ביחס זה השתמשו כאמור גם במבני הקודש של העולם העתיק. כאשר מחלקים מידות של בנין לפי יחס הזהב, לאו דווקא מספרים מדויקים בסידרה, מתקבלת הרמוניה מיוחדת.


יחס הזהב של 90 הוא 34.4, קו רוחב שנמצא מדרום לעיר הנמל טריפולי בצפון לבנון. 
שני המספרים לחישוב היחס הם 55.6 ו- 34.4 שסכום שניהם הוא 90.
התוצאה של חילוק שניהם זה בזה היא 1.61:
55.6/34.4 = 1.61

הר מירון בקו רוחב 33 אינו מיוחד לפיכך על פי יחס הזהב.
יתכן ויימצא קשר מיוחד בין 33 לל''ג בעוומר. קשר זה יצטרך לנבוע מהמספר 90 שהוא המספר שנקבע לחלוקת קוי הרוחב.
לשם כך צריך לחקור את הסיבה לחלוקת קוי הרוחב כמו שהם מוכרים לנו.


ראוי לדעת כי העיר מכה, המקום הקדוש לאיסלאם, נמצאת על קו רוחב 21.14, שהוא יחס הזהב בין הקוטב הצפוני לדרומי, כלומר 111.14 לפי 180 מעלות.

שני המספרים לחישוב היחס הם 111.14 ו- 68.86 שסכום שניהם הוא 180.
התוצאה של חילוק שניהם זה בזה היא 1.61:
111.14/68.86 = 1.61העיר מכה לא זאת בלבד שממוקמת על חיתוך הזהב ביחס לקווי הרוחב, אלא שגם ביחס לקו האורך 180 מעלות, שמפריד בין היבשות אמריקה ואסיה לאורך האוקינוס השקט, היא ממוקמת בחיתוך הזהב. 
עובדה זאת מעניקה לעיר מכה סגולות צמיחה יוצאות דופן.

זאת בדומה לאופן פיזור העלים שעל גבי הענף, שנעשה בטבע על פי יחס הזהב.
בהנחה שהשמש והגשם באים מלמעלה, זווית הסטייה של העלים חייבת להיות כזאת שתמזער חסימה של עלים על ידי עלים גבוהים יותר. ההסדר האופטימלי ביותר על גבי הענף  שדרכו עלה חדש פונה מן העלה המבוגר הקודם  מתקבל כשבר של מעגל ביחס של שני מספרי יחס הזהב.

14.5.2012

ספירת העומר וקווי הרוחב בכדור הארץ על פי לוח השנה העברי

אדם יקר, אשר לצער רבים אתר האינטרנט שלו הפסיק לפעול, יצר פרשנות מקורית לקווי הרוחב הגיאוגרפיים.
המפות בפוסט זה ותוכנו לקוחות מהאתר המקורי.
לא נמצאה אפשרות ליצור קשר עם יוצר התוכן.
נושא זה מחזק את תוקף מפת דמות האדם של ארץ הקודש.

לפי פרשנותו, ראש השנה - א' תשרי, הוא קו הרוחב הראשון, המצוי בקוטב הצפוני.
משם הולך ומתחלק הגלובוס לקווי רוחב על פי ימות השנה בלוח העיברי.
יש קו לכל יום בשנה.
סך הכול יש 356 קוי רוחב, עד הגיעם לקו המשווה, שהוא קו הרוחב כ''ט באלול.

אם נתבונן בקו הרוחב 30 מעלות במפה 1, נראה כי קו זה, העובר מעט צפונית לאילת הוא, על פי קווי הרוחב העיבריים, הגבול בין חודש אייר לחודש סיוון.

המפה מאפשרת ציון קו רוחב גיאוגרפי של מקום באמצעות היום והחודש בהם הוא נמצא. לדוגמא: ירושליים תצויין במפה זאת ביום כ''ג אייר, כפי שהיא מצויינת בקו רוחב 31 מעלות ו-45 דקות במפה הרגילה.


מפה מס' 1 מתארת באופן סכמאטי את חציו הצפוני של כדור הארץ המחולק ל-12 אזורים שווים, כאשר כל אזור הוא בן 7.5 מעלות [90 מעלות מחולקים ל-12 חודשים].

בימין המפה מופיעות שתי רשימות:
1.           רשימת חודשי הלוח העברי.
2.           רשימה הלקוחה מגלגל המזלות. כל חודש מקבל את שם המזל המתאים לו.

בחודש של 30 [ל] ימים יש 4 ימים בכל מעלה. [30 יום מחולקים ל – 7.5 מעלות].
בחודש של 29 [כ''ט] ימים, וכל יום תופס שטח מיזערי יותר גדול.

קווי הרוחב בכדור הארץ על פי לוח השנה העברי
מפה 1 - קווי הרוחב בכדור הארץ על פי לוח השנה העברי


במפה 2, שהיא מפת ארץ ישראל, יש חלוקת מישנה לימים:

בשמאל המפה מופיעה רשימת הימים: אייר מט''ז עד כ''ט, וסיוון מ-א' עד ט''ו.
בימין המפה מופיעים קוו הרוחב הרגילים.

על פי מפה זאת עובר קו הרוחב של ל''ג בעומר – י''ח באייר, בהר מירון שהוא בקו רוחב 33.

קו הרוחב של חג השבועות – ו' בסיוון, עובר בהר סיני שהוא מקום מתן תורה.

קווי הרוחב בארץ ישראל על פי לוח השנה העברי
מפה 2 - קווי הרוחב בארץ ישראל על פי לוח השנה העברי


כדאי לשים לב לכך שיום שחרור ירושלים, שהוא יום חג לאומי בישראל, חל בכ''ח באייר, ואילו על פי המפה קו הרוחב הוא בכ''ג אייר, חמישה ימים קודם. מן הראוי הוא שיום ירושלים יחול בתאריך כ''ג באייר.

בימי ספירת העומר עוברים בארץ ישראל קווי הרוחב של העולם, על פי לוח השנה העיברי.


5.5.2012

חמישה חומשי תורה וארבעת היסודות

יש ארבעה חומשים שמספרים את התורה כולה מתחילתה ועד סופה: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר. כידוע החומש החמישי 'דברים' הוא חזרה על כל התורה מפי משה רבינו.

המספר 4 מתקשר בתודעה לארבעת היסודות: אויר, מים, אש, אדמה.

ארבעת היסודות הם המרכיבים הבסיסיים הכימיים על פי תורת האלכימיה.

הצירוף בין כל היסודות, במינון שונה, יוצר את כל אחד מהחומרים הידועים לנו.

לדוגמא, השילוב בין אדמה ואש יוצר את המתכת. השילוב בין אדמה ומים יוצר את הצמח. השילוב בין אש ואויר יוצר את הקיטור, וכך הלאה.

ארבעת היסודות הם גם מאפייני נפש האדם. לדוגמא, תריסר המזלות מתחלקים לקבוצות של טיפוסי אישיות שונים בדרך זאת.

נשאלת השאלה איזה יסוד מתאים לכל אחד מארבעת חומשי התורה.

השאלה אינה פשוטה שכן כל חומש מספר סיפורים מורכבים, רבי עלילה ודמויות.

אך בכל חומש קיים נושא מרכזי ולכן אפשר למצוא גם את היסוד המתאים אליו.

החומש הקל ביותר לזיהוי עם אחד היסודות הוא חומש שמות, והיסוד שקשור אליו הוא מים. משה רבינו נימשה מן היאור, ויציאת מצרים במעמד חצית ים סוף היא הסיפור המרכזי בספר. עלילת הספר מתרחשת בארץ היאור, וחז''ל גם אומרים שחומש שמות הוא בבחינת אספקלריה, בדומה למים.

חומש ויקרא עוסק ברובו בדיני אש התמיד, ולכן הוא מתקשר ליסוד האש. בחומש זה יש הלכות רבות שעוסקות בהקרבת קורבנות בעלי חיים, שכולם בלי יוצא מן הכלל נשרפים על אש המזבח. גם דיני הכהונה סובבים כולם סביב שמירת אש התמיד בבית המקדש, שדולקת כאבוקה ישרה העולה לשמיים.

חומש במדבר כשמו כן הוא, ועוסק ביסוד האדמה. המדבר הוא אדמה צחיחה שמשתרעת לכל עבר. היכולת של עם ישראל לשרוד באדמה זאת בכח ניסי האמונה משדרגת את החומש למדרגת רוחניות גבוהה ביותר, אך למרות זאת חומר האדמה נוכח ומוחשי מאד לכל אורך העלילה.

בפיתרון חידת התשבץ הזאת החומש האחרון הוא חומש בראשית, שמתקשר אל יסוד האויר. לכאורה חומש בראשית עוסק בעלילותיהם  הניפתלות של שלושת האבות, אך למעשה רוח האל היא שמולכת בספר זה החל מהפסוקים הראשונים בפרק א', שמתארים את קדם הבריאה כ'ורוח אלוהים מרחפת על פני המים'. הרוח היא הביטוי המובהק ביותר של יסוד האויר. הביטוי 'רוח האדם' מתאר את תמצית הישות האנושית, ו'רוחניות' היא מילה נרדפת לאמונה.