25.1.2011

יחס ח''י בין סיני לכינרת



מידות חצי האי סיני הן 383 על 237 קילומטרים.

מידות ימת כינרת הן 21 על 13 קילומטרים.


חילוק של מידת אורך חצי האי סיני במידת אורך ימת כינרת נותן בקירוב את התוצאה 18:

383/21 = 18

חילוק של מידת רוחב חצי האי סיני במידת רוחב ימת כינרת נותן בקירוב את התוצאה 18:

237/13 = 18


ניתן להכיל את ים כינרת בתוך חצי האי סיני:
18*18 = 324


שנת 324 לספירה היא שנה חשובה מאד מבחינה היסטורית ודתית.
בשנה זאת עברה ההגמוניה העולמית לידי הקיסרות הביזנטינית הנוצרית.
הקיסרות הביזנטינית, שבירתה היתה קונסטנטינופול, ניצחה סופית במלחמה בשנה זאת את הקיסרות הרומית הפגאנית, שבירתה היתה רומא.
לאחר שנים רבות של אנרכיה באימפריה הרומית הפך הקיסר קונסטנטינוס, שליט ביזנטיון, לשליט יחיד של האימפריה הרומית כולה.
בשנת 324 לספירה מקובל גם לראות את תחילת שליטתה של האימפריה הביזנטינית בארץ ישראל, לאחר קרוב ל-400 שנה של תקופת השילטון הרומי.
קונסטנטינוס הכריז על הדת הנוצרית כעל הדת הרשמית של האימפריה, ובנה בירושלים את כנסיית הקבר. נבנו עשרות כנסיות ומנזרים והארץ נעשתה מוקד עלייה לצליינים ולנזירים.


מידות ימת כינרת הן של ריבוע זהב


אורך הכינרת על פי המלבן התוחם אותו הוא 21 קילומטרים.
רוחב הכינרת הוא 13 קילומטרים.

21 ו-13 הם שני מספרים בסידרת יחס הזהב. התוצאה קובעת את העובדה המדהימה כי המלבן שנוצר הוא ריבוע זהב.


מידותיו של חצי האי סיני הן של ריבוע זהב


אורך חצי האי סיני על פי המלבן התוחם אותו הוא 383 קילומטרים.

רוחב חצי האי סיני הוא 237 קילומטרים.


יחס הגודל בין האורך לרוחב הוא 1.616 בקירוב:

383/237=1.616


היחס המדויק בין שני מספרים עוקבים בסידרת יחס הזהב הוא 1.618.

התוצאה קובעת כי מידות חצי האי סיני הן של ריבוע זהב.