24.6.2010

הוא אינו כבד, הוא אחי
הוא אינו כבד, הוא אחי

הדרך היא ארוכה מאד,
והפניות בה רבות ועקלקלות,
ומובילות אותנו מי יודע לאן,
מי יודע לאן.
אך אני חזק,
חזק מספיק כדי לשאת אותו,
הוא אינו כבד, הוא אחי!

ושנינו ממשיכים ללכת.

לסעוד אותו זאת דאגתי,
הוא אינו נטל על גבי,
שנינו נגיע לאן שהוא.

כי אני יודע,
שהוא לא יכביד עלי,
הוא אינו כבד, הוא אחי!

אם אני עמוס במשהו,
אני עמוס בעצב,
מכך שהלבבות כולם
אינם מלאים בשמחה
של אהבת הזולת.

זאת דרך ארוכה, ארוכה,
אשר אין ממנה חזרה,
ובעוד אנו בדרך לאן שהוא,
מדוע לא נשתף?

העומס - הוא
אינו מכריע אותי כלל.
כי הוא אינו כבד, הוא אחי!

הוא אחי,
הוא אינו כבד, הוא אחי!


תרגום: אוירה