21.8.2011

ארבעה משולשי זהב בארץ ישראל


ארבעה משולשי זהב בארץ ישראל

מצפון לדרום:
1. משולש הרי הלבנון.
2. משולש שהניצב שלו הוא נהר הירדן.
3. משולש גבולותיה הדרומיים של מדינת ישראל.
4. משולש דרום מזרח חצי האי סיני.

המשולשים זהים בגודלם.

אורך הצלע בכל משולש הוא כ-200 קילומטרים.

משולש הרי הלבנון חופף בצורתו את הרי הלבנון. הוא פוגש בקודקודו את נקודת מחצית הבסיס של המשולש מתחתיו. הוא מקביל בצלעו הימנית [השמאלית בתמונה] לקו הארוך המשותף שיוצרים שלושת המשולשים תחתיו.

משולש 'נהר הירדן' הוא משולש שבסיסו הוא נהר הליטאני והניצב החוצה אותו הוא נהר הירדן.

משולש גבולותיה הדרומיים של מדינת ישראל הוא משולש שחופף את גבולותיה הדרומיים הנוכחיים של מדינת ישראל כיום, עם ירדן במזרח לאורך בקעת הערבה, ועם מצרים במערב עם גבול אילת-רפיח.

משולש דרום מזרח חצי האי סיני הוא, כמו שני המשולשים מעליו, משולש שקודקדו פונה לכיוון דרום בדיוק. הצלע השמאלית של משולש זה [כיוון שזה משולש הפוך היא בתמונה בימין] חופפת את מפרץ אילת ובהמשך את בקעת הערבה.

מדינת ישראל ומשולש הזהב


גבולות מדינת ישראל בדרום ומשולש הזהב

גבולותיה הנוכחיים של מדינת ישראל בדרום, עם ירדן במזרח ומצרים במערב, יוצרים משולש זהב מדויק.

הרי הלבנון ומשולש הזהב


הרי הלבנון הם בעלי צורה של משולש זהב

ההרים חופפים את המשולש התחתון השמאלי בלבד במחומש הזהב המלא שמשורטט בתמונה.

צורת המשולש של ההרים היא מדויקת פחות ופחות ככל שהם מתרחקים מהקודקוד שבדרומם שהוא מוצא נהר הירדן.

בצפון מזרח ההרים משתפלים ומתפרשים בהדרגה לעבר בקעת נהר הפרת, ובצפון מערב הם נפשים עם הרי אנטוליה לאורך קו החוף של הים התיכון.