29.11.2009

טיל אולנשפיגל ואדולף היטלר

יתכן כי דמות הפולקלור הגרמנית שהשפיעה על אדולף היטלר יותר מכל היא זאת של טיל ['טול'] אולנשפיגל.
טיל – שם עצם בעברית שפרושו 'רקטה', והוא נגזר מהפועל 'להטיל'.
TIL – הברה שאותיותה T ו-L הן הגבוהות ובעלות המימד האנכי ביותר באלפבית.
TALL – התואר 'גבוה' באנגלית.
TOLL – שם תואר בגרמנית שפרושו 'מטורף', 'יוצא מהכלל', ו'פנטסטי'.
TOLL – שם עצם בגרמנית שפרושו, כמו באנגלית, 'אגרה'.
טיל – ששמו מזכיר את חבל טירול באוסטריה ממנה הגיח היטלר.
טיל – שם שמזכיר את האגודה בשם 'טולה' בה צמח היטלר בשנות ה-1920.
טיל – החלק המרכזי בשם 'הי-טל-ר'.
טיל – הברה שנמצאת גם בכינוי הטיל כ'קליע' באנגלית וגרמנית 'PROJETILE'.
טיל אולנשפיגל [שהפרוש העממי של שם משפחתו הוא 'מנגב התחת', והפרוש הדיקדוקי 'ינשוף וראי'] - שהחידוד ברבים מתעלוליו נבע מיכולתו להעניק פירוש מילולי ארצי וסותר ל'שפה גבוהה'.
טיל – שנפיחות עזות היו לחם חוקו, כמו אצל היטלר ימ''ש, ואחדים מסיפוריו המפורסמים הם בנושא זה.
טיל – איש עמק הריין שדמותו אומצה גם על ידי ההולנדים הפרוטסטנטים למורת רוחם של הגרמנים הקתולים.
טיל - הפרחח הגרמני הפיקח והפופולארי של ימי הביניים, שמונצח יושב על כרכובי הגגות הגבוהים והמשופעים, שהיו הטריטוריה הטבעית שלו. הוא התחמק אל הגגות כדי לנוח מרודפיו. מהגגות נראו היו בני האדם כולם שווים. אצילים, כמרים, בעלי מלאכה ופשוטי העם כאחד. כולם היו נתינים של תעלולי הקונדס שלו.
בפולקלור העממי של אומות רבות יש דמויות דומות לזאת של טיל אולנשפיגל, שחביבות על כל הילדים. הצורך המאגי של הגרמנים בזהות לאומית הפך את טיל למקור השראה לאומני.