11.1.2015

מנין ט''ל - 39 בתאריכי 4 הצומות שכרוכים בתשעה באב

במסורת היהדות יש 6 ימי צום במהלך השנה. 4 מהם קשורים לתשעה באב, ואלה הם:

10 בטבת - צום תחילת המצור על ירושלים
17 בתמוז - צום פריצת החומות וימי בין המיצרים
9 באב - צום חורבן הבית
3 בתשרי - צום גדליה 

כאשר מסכמים את המספרים של ימי התאריכים התוצאה היא 39, שהיא מניין אותיות ט''ל.

להלן החישוב: 10+17+9+3 = 39