28.3.2019

תענית בין פורים לפסח

הנוצרים מקיימים תענית של 40 יום לפני חג הפסחא. את הימים שלפני התענית הם מציינים בקרנבל שנמשך ימים אחדים, כדוגמת הקרנבל בריו. היהודים חוגגים את חג הפורים חודש לפני חג הפסח. חג הפורים הוא קרנבל שדומה לקרנבל הנוצרי. חג הפסחא חשוב לנוצרים כמו חג הפסח ליהודים. גם המשמעות דומה: עבור היהודים זה חג יציאת מצרים, חג הגאולה מעבדות לחירות. עבור הנוצרים זה חג התחיה, שבו משיחם חזר מן המתים ועלה לשמים.

למרות הדמיון בין שני החגים בשתי הדתות, ולמרות תקופת הזמן הדומה שמפרידה ביניהם,  לא מציינים גם היהודים את חודש הימים שבין פורים לפסח בתענית דומה.

זאת למרות שהתענית הנוצרית לפני חג הפסחא אין פירושה, בזרמים רבים, סיגופים וצומות. זאת לעיתים החמרה קלה במנהגי האכילה, כגון צמחונות, או אי אכילת דברים מתוקים בלבד, או פיוס ומעשים טובים. 

זאת גם למרות שהלך הרוח בקרב היהודים בחודש בין פורים לפסח מזכיר ממילא הלך רוח של תענית. לאחר השמחה המלאה בפורים יש דעיכה רצינית במצב הרוח. הדעיכה הופכת תוך ימים אחדים לרצינות, כאשר מתחילות הכנות לליל הסדר. יש מי שמרגישים יותר בכך, כי זה זמן מתאים לעשות חשבון נפש חברתי, משפחתי ואישי. אפשר לדייק ולהגדיר תקופה זאת כתענית.

יש ביהדות מי שמקיימים תענית ארבעים יום עד תחילת חודש ניסן, בניכוי ט"ו בשבט, 2 ימי פורים, שני ימי ראש חודש אדר, שבתות וט"ו בשבט מגיעים לר"ח ניסן. התענית הזאת אינה כוללת צום. היא קלה יחסית, ומתחברת לדין להתחיל ללמוד את הלכות החג שלושים יום לפני חג הפסח. משמעות לימוד התורה היא, בין היתר, שבכוחה העצב הופך לשמחה. 

על פי רש''י החודש בין פורים לפסח הוא חודש שנעשו בו נסים רבים לעם ישראל. לכן רבים מהפרשנים מסבירים את הדומה בין חג פורים לחג הפסח, ומנסים ליצור רצף בין השניים. יש גם הלכה לפיה בניסן אסור לצום. אך אפשר לגשר בין פורים לפסח באמצעות חודש של תענית חברתית, מעין תענית אסתר מורחבת, שתתחלק בדרגתה בין התקופות של לפני ואחרי ראש חודש ניסן.