23.2.2009

פסטיבל גלעד שליט

גלעד שליט קיבל בשלוש השנים בהם הוא בשבי יותר חשיפה תיקשורתית מראש הממשלה או מכל נושא פוליטי וביטחוני אחר.

עם כל הכבוד לחייל החטוף, ההשתתפות הכנה בצער משפחתו, והתקווה האמיתית שיחזור בקרוב לביתו, הרי שהחשיפה שהנושא מקבל היא מוגזמת ביותר.

חשיפה זאת מקוממת עוד יותר לנוכח התשלום בחילופי שבויים שמציעים עבורו.

מדובר בחיל פשוט שעל פי כל מידת היגיון יש להציע עבור שחרורו תמורה מקבילה פחות או יותר ברמתה.

החשיפה המופרזת מביאה את החמאס לדרוש מחיר מופרז.

המילכוד הוא כנראה בכך שקשה להאמין שמישהו בעזה חושב שמכובד לקבל כל כך הרבה אסירים תמורת שבוי ישראלי אחד. הדבר מפחית מערכם בעיני עצמם.

האם לממשלה הנוכחית ולתיקשורת אין נושא טוב יותר לכסות בו את מערומיהם.

21.2.2009

פרשת משפטים ודמות האדם של ארץ ישראל

הנושא הראשון והרחב מכל בפרשת משפטים הוא סדרה של מצוות הומניות בעוסקות בעניני האדם וחברו כמו דיני עבד עיברי, דיני חבלה בזולת, דיני אלמנה ויתום ועוד.

מיד לאחר מכן  מופיעים מספר דינים הכרוכים בארץ ישראל כמו מצוות השמיטה ומצוות שלוש רגלים.

בהמשך לכך מופיעה ההבטחה כי הקב''ה יעזור לבני ישראל בכיבוש הארץ באמצעות מלאך שישלח לפניהם ומתוארים גבולותיה.

לבסוף מתואר מעמד בו נתגלה הקב''ה לפני זקני ישראל.

לכאורה ערוך סדר הדברים בצורה סוריאליסטית. לאחר הסדר העלילתי המרתק של כל הפרשות בתורה עד כה, מגובבים בפרשה זאת ארבעה נושאים שונים בזה אחר זה בדרך שכל סופר מתחיל היה מתבייש בה. 

למרות חוסר הסדר מגיבים בני ישראל בצייתנות מוחלטת בפתגם הידוע 'נעשה ונשמע'. 

זאת כי לאחר מעמד הר סיני ברורה לבני ישראל האחדות בין האדם, הארץ, האמונה, והאל.

דמות האדם של ארץ ישראל עשויה להסביר את שילוב הנושאים בפרשה בדרך שאין שניה לה. 

14.2.2009

פרשת יתרו - מדוע לוחות הברית הם עבים


לוחות הברית שמשה רבינו קיבל בהר סיני היו במידות כדלקמן על פי הגמרא: 'הלוחות אורכם שישה טפחים [כשישים סנטימטר], רוחבם [יחד] שישה ועוביים שלושה, מונחים כנגד אורכו של הארון'.

מדוע עובי הלוחות הוא 3 טפחים, כשלושים סנטימטרים?

אם הם לוחות הרי העובי שדי בו הוא טפח אחד, שהוא כעשרה סנטימטרים. עובי של שלושה טפחים מגדיר אותם יותר כקוביות אבן.

התשובה לענין זה נעוצה בהקבלה של פרשה זאת לפרשת בראשית.

מעמד הר סיני הוא מעמד בריאת העולם עבור התודעה הרוחנית.

בפרשת בראשית מתואר גן העדן כשטח שיוצאים ממרכזו ארבעה נהרות הפונים לארבעה כיוונים, ויוצרים כך מרובע המתחלק לארבעה מרובעי משנה.

העובי של לוחות הברית הוא מחצית מאורכם כדי שאפשר יהיה להבין מהעובי גם חלוקה לרוחב, במקביל לחלוקה הידועה לאורך לשתי לוחות.

זאת חלוקה תוכנית ולא צורנית.

בדרך זאת נסללת מפרשה זאת הדרך לפרשת משפטים שבאה אחריה וליתר הפרשות המביאות את חוקי התורה השונים.

8.2.2009

פרשת בשלח - קריעת ים סוף ותיבת נוח


חציית ים סוף מקבילה לסיפור המבול. עם ישראל העובר בין שני חצאי הים מקביל לתיבת נוח שנחה בהר אררט. משה מקביל לנוח מבחינת תפקידו, וניתן למצוא גם קוי דימיון רבים באישיותם.

אחת התאוריות הגיאוגרפיות טוענת כי המקום בו נמצאות כיום חולות סיני , בחלקו הצפוני מערבי של חצי האי, היה לפנים חלק מהדלתא המזרחית של הנילוס, שנשק לים התיכון בימת ברדוויל.

יתכן שהשם 'ים סוף' מתייחס לאזור זה, שהיו בו בעבר מים מתוקים, וצמחו בו בשפע קני הסוף שאינם צומחים במים מלוחים.

על פי תאוריה זאת יתכן וחציית ים סוף היתה ארוע שמעיד על התיבשות אותו אזור, שנתנה לחצי האי סיני את צורתו הנוכחית.

המילה 'אררט' מזכירה את המילה 'חרט' שהוא כלי העבודה ששימש לגילוף וכתיבה בזמן העתיק. מקני הסוף יצרו את הדפים שעליהם כתבו החרטומים. באמצעות ההקבלה בין שתי הפרשות יש לפנינו תיאור ותיחום מקוריים של עם ישראל בארץ ישראל.

ציור: פליקר

7.2.2009

איינשטיין והיטלר בשוחה אחת

עם קצת דימיון פרוע, ניתן לתאר את איינשטיין והיטלר בשוחה אחת במלחמת העולם הראשונה.
הם מאיישים כצמד עמדת זרקור לחיפוש מטוסים בחיל ההגנה האוירית שהוקם לא מכבר.
איינשטיין גויס לאחר שבטעות חצה את הגבול לגרמניה משווייץ במהלך המלחמה, בעת טיול בו הרהר בתורת היחסות, שטרם גובשה עדיין. היטלר גויס לחיל החדש לאחר שנפצע בחזית.
ניגודי האופי ביניהם הם רבים: איינשטיין מפוזר והיטלר ממושמע.
במהרה מתבצעת חלוקת התפקידים בין השניים: איינשטיין אחראי על הצד הטכני והיטלר על הצד התפעולי.
הלילות הארוכים בהם הם סורקים את השמיים מאפשרים לכל אחד לפתח את הגותו.
איינשטיין מהרהר על קרן האור הארוכה.
היטלר מהרהר על כלי הנשק.
הרעב מכריח אותם לחפש אחר מזון והם מנסים לצוד ארנבות בשדה סמוך. השפן של עליזה נמצא ביניהן.

צילום: פליקר