15.11.2014

חג - הביג'יז

חג - הביג'יז

הוי, את חג, חג כזה
הוי, את חג, חג כזה

זה משהו שאני חושב שכדאי

אם הבובה גורמת לך לחייך
אם לא אז אתה זורק אבנים
זורק אבנים, זורק אבנים

אוי זה משחק מצחיק
לא מאמין שהכל אותו הדבר
לא יכול לחשוב על מה שאמרתי זה עתה
שם כרית רכה על הראש שלי

מיליוני עיניים יכולים לראות
עם זאת, למה אני כל כך עיוור
כאשר המישהו האחר הוא אני
זה לא נחמד, זה לא נחמד

עם כל זאת שמיליוני עיניים יכולים לראות
עם כל זאת למה אני כל כך עיוור
כאשר המישהו אחר הוא אני
זה לא נחמד, זה לא נחמד

הוי את חג, בכל יום, חג כזה
עכשיו זה התור שלי להגיד 
ואני אומר שאת חג

זה משהו שאני חושב שכדאי
אם הבובה גורמת לך לחייך
אם לא אז אתה זורק אבנים
זורק אבנים, זורק אבנים