21.8.2015

להעביר קיץ בשלווה

להעביר קיץ בשלווה
בלי ביטחון עצמי
ועם הרבה אהבה

האמונה לכול גלויה
ולא אני צריך
לתת אותה מתנה

הבה נשמח ביומנו
בעולם של כולנו
עד שיגיע חלקנו